Hoe ziet u de toekomst van moderne biotechnologie?

Hoe ziet u de toekomst van moderne biotechnologie?

Hoe ziet u de toekomst van moderne biotechnologie?

“Hoe die toekomst eruit zal zien, is in de EU vooral een politieke kwestie. Genetische modificatie, de basis van de moderne biotechnologie, is het afgelopen decennium snel verder ontwikkeld en de precisie waarmee nieuwe genen in het erfelijke materiaal van cellen geplaatst kunnen worden, is inmiddels groot. Daardoor is de kans op ongewenste neveneffecten minimaal. In Europa is de wetgeving proces gebaseerd. Is er sprake van genetische modificatie, dan geldt een restrictieve wetgeving en moet er uitvoerig getest worden. Daardoor zijn genetisch gemodificeerde gewassen hier nauwelijks aanwezig. De betrokken grote Europese bedrijven zijn allemaal vertrokken, met name naar de VS waar niet het proces maar het product bepaalt of en in welke mate er getest moet worden. Door dat vertrek is veel kennis en bedrijvigheid verdwenen. Om alsnog de voordelen van genetische modificatie te kunnen benutten, moet het roer snel om.”

Welke ontwikkelingen zijn belangrijk voor de toekomst?

“Grote gewassen als soja, mais en katoen laten zien dat door genetische modificatie de teelt eenvoudiger kan worden. Door genetische modificatie kunnen ook gewassen ontwikkeld worden die onder lastige omstandigheden te verbouwen zijn, bijvoorbeeld op arme, zoute of koude gronden. Dat vergroot de mogelijkheden enorm. Sommige voedingsmiddelen kunnen ook gezonder gemaakt geworden. Gouden rijst is daar een goed voorbeeld van. Deze rijst beschikt over een relatief grote hoeveelheid pro-vitamine A, waardoor blindheid door een tekort ervan bij kinderen in derdewereldlanden voorkomen kan worden.
br> Een nieuwe Nederlandse ontwikkeling maakt gebruik van modificatie met soorteigen genen, denk aan de phytoftera-resistente aardappel, die gemodificeerd is met resistentiegenen van wilde aardappelsoorten. Dit om het label ‘genetische gemodificeerd’ te ontlopen.

Waar liggen de kansen voor moderne biotechnologie?

“Genetisch gemodificeerde gewassen zijn belangrijk om de snel groeiende wereldbevolking blijvend van voldoende energie en gezond voedsel te voorzien. Zeker voor een exportland als Nederland is het belangrijk dat het politieke klimaat verandert om onze sterke mondiale concurrentiepositie te kunnen handhaven. Dat klimaat wordt nu in Europa voor een belangrijk deel bepaald door angst die er bij het publiek heerst voor genetisch gemodificeerde organismen. Ik zie het niet als mijn taak om mensen om te praten en plaats me niet boven mensen die alleen vertrouwen hebben in de natuur, maar het zou goed zijn als keuzes voortaan niet alleen gemaakt worden op basis van irreële angst.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *