Homeopathie

Homeopathie

Dr. Hahnemann (1755-1843) zag in navolging van wat Hippocrates en Paracelsus

reeds wisten, dat de mens zich via geest, ziel en lichaam tot uitdrukking

brengt. Zodat de potentiële levenskrachten in harmonie dienen samen te werken om

een gezonde geest in een gezond lichaam te doen behouden. Homeopathie

(homoiopatheia Gr.) betekend vatbaarheid voorgelijke indrukken, zo zij in staat

is om deze levenskrachten te stimuleren.

Het potentiëren van een middel tot een

etherische energie, maakt dat op een heel subtiele directe wijze op deze

levenskracht wordt ingewerkt. Zelfs zo dat deze energieën ook in hun lagere vier

dimensionale vormen hierop gaat reageren en zo het fysieke lichaam helpt

genezen. Dit mag als een onderdeel van het levensmysterie gezien worden. Het is

de ontwikkeling (afwikkeling) die de kern zichtbaar maakt en zo de essentie van

het leven nieuwe mogelijkheden geeft. Vandaar dat ziek zijn de kans biedt om

‘beter’ (een beter mens) te worden, wat altijd een stap in de evolutie vooruit

is. Met andere woorden: je gaat de kwaal ofwel je vijand begrijpen, waardoor je

komt tot het harmoniseren van de energie. Deze energie, die eerst tegengesteld

werkte, was nodig om onze weg door de evolutie van bewust worden te gaan

begrijpen en liefhebben.

Na vele homeopathische middelen op gezonde mensen beproefd, nam Hahnemann

waar, dat deze middelen in het lichaam een daarbij overeenkomend

ziekteverschijnsel, symptoom teweegbracht. Dit gaf hem het inzicht een zieke met

het ‘gelijksoortig’ middel te activeren. Door deze nieuwe verbinding tot stand

te brengen, kon de oorspronkelijke harmonie van geest, ziel en lichaam zich weer

herstellen.

Deze benadering komt voort uit het inzicht, dat onze potentiële

levenskracht als een alles genezende energie werkt, die het immuun systeem

sterker maakt. De klassieke homeopathie

werkt met hoge

potenties en gaat een verbinding

aan, met datgene wat de ziekte in zijn diepste kern heeft veroorzaakt. Hoe hoger

deze potentie, des te dieper en verfijnder zal de verkregen stof zijn etherische

werking kunnen doen. De etherisch ofwel vergeestelijkte werking vind plaats in

de vijfde elementaire sfeer, de onstoffelijke verschijningsvorm van al het

zielenleven. Die in de mens tot uitdrukking komt op de diverse bewustzijn

niveaus, te weten: fysiek, emotioneel, mentaal, psychisch en spiritueel.

De reactie op homeopathische middelen, geeft in acute situaties directe

verlichting, constitutioneel (algehele welzijn) doorgaans eerst een afstotend

effect. Oude, soms wel vergeten kwalen keren terug als symptomen van negatieve

energieën, die de werking van geest, ziel en lichaam in zijn harmonie

verstoorden. Disharmonie heeft zijn oorzaak in; negatieve gedachten, angsten,

onderdrukking, emotionele gebeurtenissen, verkeerde voeding, medicaties, enz.

Men spiegelt het innerlijke van onze natuur in het uiterlijk, zo binnen zo

buiten.

Door de liefde te gaan begrijpen, zullen wij zelfs ons milieuprobleem,

waarmee wij onlosmakelijk verbonden zijn oplossen en onze natuurlijke staat weer

ontwaken. Homeopathie geeft in haar werking het werkelijke principe van

wijsheid, die de liefde voor een ieder en alles in ons is. Het is de wetenschap

die de werking van het gelijksoortigheidsprincipe in zijn aantrekking toont. Wat

de afspiegeling van symptomatisch en de daaraan synchroon lopende mentale en

spirituele storingen verklaart. Deze symptomen worden vergeleken met het

etherisch vermogen die het middel in zijn gehele potentie in zich draagt.

Homeopathie is geen chemische inwerking op het weefsel en zijn cellen. Dit in

tegenstelling tot wat de reguliere geneeswijze (allopathie) met zijn

tegenwerkende geneesmiddelen laat zien. Symptoombestrijding alleen geeft de

ziekte of kwaal de kans in een nieuwe diepere laag van ziekte terug te keren.

Vandaar dat de homeopathie de levenskracht, als het actieve principe van het

leven ziet die het mysterie van het leven tot genezen aanzet. Deze beschouwing,

pleit voor integratie van het wetenschappelijke, filosofische, religieuze en het

metafysische. Het is de leer van het bovenzinnelijke, die de kennis van de

menselijke geest in al zijn schakeringen durft te benutten. In dit licht is

gezondheid per definitie een zaak van vrijmaking van de absolute vrijheid van de

menselijke creatieve geest.

Bij homeopathie is een juist afstemmen naar de ‘golflengte’ en ‘frequentie’,

van de beide pathogenetische of wel ziekteverwekkende factoren. Dat deze met

elkaar in overeenstemming moeten zijn is een vereiste. De juiste afstemming

helpt de aanwezige disharmonie te lokaliseren en via de transformerende werking

van het gepotenteerde middel tot een samenwerkende, genezende, energiestroom te

brengen.

Het vergt een voortdurende studie en veel tijd per patiënt om tot de

essentie te komen, het juiste middel en de potentie te kunnen traceren. Vandaar

dat het hele ziektebeeld, de gedragsuiting en de erfelijke belasting van de

patiënt vanaf zijn conceptie in deze anamnčse (terugroepen in de herinnering)

wordt betrokken. De middelen worden gemaakt van, mineralen, planten, dieren en

nosoden (deeltjes ziek weefsel). Vandaar dat het gelijksoortige zijn uitdrukking

vind in; “Similia similibus curentur” (het gelijke geneest het gelijke).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *